3Obo/50/2013

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 29.07.2014 09:55
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Zemaníková
Členovia senátu: JUDr. Kúdelová
JUDr. Pramuková


Účastníci:
Slovenská konsolidačná a. s., Bratislava

c/a

Marián Korečko a spol.

o 1600,78 eur s príslušenstvom