3Obo/48/2012

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 23.04.2013 09:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Peter Dukes
Členovia senátu: JUDr. Jana Zemaníková
Mgr. Ľubomíra Kúdelová


Účastníci:
1/ Kamila Szilvášiová, Nitrianske Hrnčiarovce
2/ Anna Czaková, Nitra
c/a
JUDr. Július Goga – SKPÚ PD Pohranice, Nitra