3Obo/45/2011

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 15.05.2012 10:00
Miesto pojednávania:
Predseda senátu: JUDr. Jana Zemaníková
Členovia senátu: JUDr. Peter Dukes
Mgr. Ľubomíra Kúdelová


Účastníci:
JUDr. Jozef Grman, Bratislava SKPÚ Ford Auto
Luko, s. r. o., Bratislava
c/a
Všeobecná úverová banka, a. s., Bratislava