3Obo/44/2011

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 20.11.2012 09:15
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: Mgr. Ľubomíra Kúdelová
Členovia senátu: JUDr. Jana Zemaníková
JUDr. Gabriela Mederová ( JUDr. Viera Pepelová )


Účastníci:
UniCredit Bank Slovakia, a. s., Bratislava
c/a
Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s., Bratislava