3Obo/42/2014

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 28.07.2015 10:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: Mgr. Ľubomíra Kúdelová
Členovia senátu: JUDr. Jana Zemaníková
JUDr. Katarína Pramuková


Účastníci:
ROTEX a. s., Hradec Králové, Česká republika
c/a
Fintex, s. r. o., Spišská Nová Ves
o 209 878,40 Kč s príslušenstvom