3Obo/42/2013

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 27.05.2015 09:30
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Ľubomíra Kúdelová
Členovia senátu: JUDr. Katarína Pramuková
JUDr. Gabriela Mederová


Účastníci:
Sociálna poisťovňa, a. s., Bratislava, pobočka Banská Bystrica, Banská Bystrica
c/a
AGRODUBNÍK, a. s., Hronsek
o neúčinnosť právneho úkonu