3Obo/4/2015

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 28.01.2016 09:25
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: Mgr. Ľubomíra Kúdelová
Členovia senátu: JUDr. Katarína Pramuková,
JUDr. Jana Zemaníková


Účastníci:
Mária Petrášová, Košice
c/a
Slavomír Perháč, Košice
o zaplatenie 980,41 eur (pôvodne 4 853,81 eur) s príslušenstvom