3Obo/41/2013

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 19.06.2014 09:45
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: Mgr. Ľubomíra Kúdelová
Členovia senátu: JUDr. Jana Zemaníková
JUDr. Gabriela Mederová


Účastníci:
PhDr. Vojtech Keszeli, Šaľa

c/a

Všeobecná úverová banka a.s. Bratislavao náhradu škody