3Obo/41/2011

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 27.03.2012 10:30
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Peter Dukes
Členovia senátu: JUDr. Jana Zemaníková
Mgr. Ľubomíra Kúdelová


Účastníci:
D.A.L.I. – M.N., s. r. o., Tureň
c/a
Ing. Viola Šuterová, CSc., Bratislava