3Obo/38/2013

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 29.04.2014 10:10
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: Mgr. Ľubomíra Kúdelová
Členovia senátu: JUDr. Jana Zemaníková
JUDr. Karatána Pramuková


Účastníci:
Jarmila Ekeová, Toplianska 24, Bratislava
c/a
JUDr. Dana Jelinková Dudzíková – SKP úpadcu Ing. Ivan Matušík, Bratislava