3Obo/36/2013

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 25.03.2014 09:20
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: Mrg. Ľubomíra Kúdelová
Členovia senátu: JUDr. Jana Zemaníková
JUDr. Katarína Pramuková


Účastníci:
Uni Credit Bank Slovakia, a. s., Bratislava
c/a
1/ BIO-BHMG, a. s., Spišský Hrbov
2/ Agrochem, a. s., Spišská Nová Ves