3Obo/35/2012

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 26.02.2013 09:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Jana Zemaníková
Členovia senátu: JUDr. Peter Dukes
Mgr. Ľubomíra Kúdelová


Účastníci:
Ing. Želmíra Spišáková, Sereď
c/a
Mgr. Marian Ružička – SKP úpadcu Ing. Bohumil Spišák–LEKAS, Sereď