3Obo/34/2016

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 25.04.2017 10:50
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Jana Zemaníková
Členovia senátu: JUDr. Katarína Pramuková,
Mgr. Ľubomíra Kúdelová


Účastníci:
JUDr. Jaroslav Jakubčo, SKP úpadcu Poľnohospodárske družstvo v Nemciach "v konkurze"
c/a
AGRONEMCE, a.s., Nemce
o odporovateľnosť právneho úkonu