3Obo/34/2015

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 28.01.2016 09:20
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Katarína Pramuková
Členovia senátu: JUDr. Jana Zemaníková,
Mgr. Ľubomíra Kúdelová


Účastníci:
JUDr. Nosko - SKP Pivovar Urpín BB s. r. o., Slovenská Ľupča
c/a
GASTROFIT s. r. o., Banská Bystrica
o neúčinnosť právneho úkonu