3Obo/33/2016

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 31.01.2017 08:50
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: Mgr. Ľubomíra Kúdelová
Členovia senátu: JUDr. Jana Zemaníková,
JUDr. Katarína Pramuková


Účastníci:
Slovenská konsolidačná, a.s., Bratislava
c/a
1/ Ján Vlkolenský, Nenince a
2/ Igor Rusnák, Veľký Krtíš
o zaplatenie 22 866,73 eur s príslušenstvom