3Obo/33/2015

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Verejné pojednávanie
Termín: 15.12.2016 09:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Jana Zemaníková
Členovia senátu: Mgr. Ľubomíra Kúdelová
JUDr. Anna Marková


Účastníci:
JUDr. Jozef Tarabčák - SKP úpadcu Peter Liptaj, Spišská Teplica
c/a
GRM INTERNATIONAL EXPORT - IMPORT, s.r.o. Poprad
o zaplatenie 19 783 203,87 eur s príslušenstvom