3Obo/32,33/2013

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 25.03.2014 09:30
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: Mgr. Ľubomíra Kúdelová
Členovia senátu: JUDr. Jana Zemaníková
JUDr. Katarína Pramuková


Účastníci:
SLOVINVEST, a. s., Bratislava
c/a
Exportno - importná banka SR, Bratislava