3Obo/3/2016

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 18.05.2016 09:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: Mgr. Ľubomíra Kúdelová
Členovia senátu: JUDr. Jana Zemaníková,
JUDr. Katarína Pramuková


Účastníci:
Stanislav Orovický VODOSTAV Zlaté Moravce
c/a
Mgr. Zvara-SKP Vodohospodárske stavby a. s., Nitra
o vylúčenie veci zo súpisu konkurznej podstaty