3Obo/31/2014

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 29.09.2014 10:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Katarína Pramuková
Členovia senátu: JUDr. Jana Zemaníková
JUDr. Ľubomíra Kúdelová


Účastníci:
HDM - REALITY, a. s., Topoľčany
c/a
Prvý správcovský dom k. s., Bratislava
o vylúčenie vecí z konkurznej podstaty