3Obo/28/2016

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 30.11.2016 09:10
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: Mgr. Ľubomíra Kúdelová
Členovia senátu: JUDr. Jana Zemaníková,
JUDr. Katarína Pramuková


Účastníci:
V.I.Trade s.r.o., Nitra
c/a
JUDr. Ing. Vladimír Neuschl, SKP úpadcu D.V.P., Bratislava
o vylúčenie veci zo súpisu konkurznej podstaty úpadcu