3Obo/24/2016

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 26.10.2016 09:50
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: Mgr. Ľubomíra Kúdelová
Členovia senátu: JUDr. Jana Zemaníková,
JUDr. Katarína Pramuková


Účastníci:
JUDr. Juraj Gavalčin, Košice, SKP úpadcu Detes Trade, a.s.
c/a
DAMAX Prešov, s.r.o., Prešov
o určenie vlastníckeho práva