3Obo/22/2014

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 30.09.2015 09:30
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: Mgr. Ľubomíra Kúdelová
Členovia senátu: JUDr. Jana Zemaníková
JUDr. Katarína Pramuková


Účastníci:
Fond národného majetku SR, Bratislava
c/a
Ing. Ľudevít Sucháč, Rimavská Sobota a spol.
o zaplatenie 2 212 860,22 eur s príslušenstvom