3Obo/21/2014

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 27.05.2015 09:50
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Katarína Pramuková
Členovia senátu: JUDr. Jana Zemaníková
JUDr. Ľubomíra Kúdelová


Účastníci:
ZH Kredit s. r. o., Bratislava
c/a
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Bratislava
o náhradu ujmy vo výške 1 112,02 eur
vyhlasovanie zrušené