3Obo/20/2016

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 26.10.2016 09:40
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Jana Zemaníková
Členovia senátu: JUDr. Katarína Pramuková,
Mgr. Ľubomíra Kúdelová


Účastníci:
Ing. Ondrej Macák, Rožňava
c/a
Dušan Genči, Rakovnica
o zaplatenie 995,82 eur s príslušenstvom