3Obo/19/2016

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 26.10.2016 09:30
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Katarína Pramuková
Členovia senátu: Mgr. Ľubomíra Kúdelová,
JUDr. Gabriela Mederová


Účastníci:
B.M.B. Senec s.r.o., Senec a spol.
c/a
Alexander Barányi, Senec a spol.
o určenie neplatnosti zmlúv o prevode obchodných podielov