3Obo/19/2013

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 27.03.2014 10:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Jana Zemaníková
Členovia senátu: Mgr. Ľubomíra Kúdelová
JUDr. katarína Pramuková


Účastníci:
Ivan Servej, ČSA 69/33, Brezno
c/a
JUDr. Dušan Paulík, SKPÚ Elena Servejová – LUCIA,Banská Bystrica