3Obo/185/2010

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Verejné pojednávanie
Termín: 20.12.2011 10:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Jana Zemaníková
Členovia senátu: JUDr. Peter Dukes
Mgr. Ľubomíra Kúdelová


Účastníci:
Dimelius, s. r. o.
c/a
Ing. Jozef Mišút