3Obo/18/2015

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 29.06.2016 10:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Katarína Pramuková
Členovia senátu: JUDr. Alena Priecelová
JUDr. Gabreila Mederová


Účastníci:
RAMIS, v. o. s., Kremnica
c/a Ing. Mária Martincová, Kremnica

o zaplatenie 80. 914, 22 eur s príslušenstvom