3Obo/17/2015

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 28.01.2016 09:10
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Jana Zemaníková
Členovia senátu: JUDr. Katarína Pramuková,
Mgr. Ľubomíra Kúdelová


Účastníci:
Ing. Ľubomír Majerník, Humenné
c/a
JUDr. Závodská - SKP Chemkostav HSV Humenné a. s.
o určenie pravosti pohľadávky