3Obo/166/2010

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 12.06.2012 11:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: Mgr. Ľubomíra Kúdelová
Členovia senátu: JUDr. Jana Zemaníková
JUDr. Peter Dukes


Účastníci:
Ján Bartošík
c/a
Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Bratislava