3Obo/16/2015

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 18.05.2016 09:15
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: Mgr. Ľubomíra Kúdelová
Členovia senátu: JUDr. Jana Zemaníková,
JUDr. Gabriela Mederová


Účastníci:
JUDr. Závodská-SKP PROKOPY s. r. o. Poprad
c/a
Alica Prokopyová, Poprad
o neúčinnosť právneho úkonu