3Obo/16/2012

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 26.02.2013 09:25
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: Mgr. Ľubomíra Kúdelová
Členovia senátu: JUDr. Jana Zemaníková
JUDr. Peter Dukes


Účastníci:
1/ Henrich Ridrich, Alekšince
2/ Milena Ridrichová, Alekšince
3/ Marek Gunda, Alekšince
4/ Mária Gundová, Alekšince
5/ Ladislav Herceg, Alekšince
6/ Marián Wilhém, Lužianky
7/ Eva Wilhémová, Alešince
c/a
Ing. Jozef Chúťka – SKPÚ EKOUNI, spol. s r. o.
v konkurze, Alekšince