3Obo/15/2012

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 26.03.2013 09:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Jana Zemaníková
Členovia senátu: JUDr. Peter Dukes
Mgr. Ľubomíra Kúdeová


Účastníci:
CENTRAL EUROPEAN FINANCIAL MANAGEMENT,a. s., Praha
c/a
Milan Junger, Spišská Nová Ves