3Obo/143/2010

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 27.03.2012 08:55
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: Mgr. Ľubomíra Kúdelová
Členovia senátu: JUDr. Jana Zemaníková
JUDr. Peter Dukes


Účastníci:
JUDr. Ivan Kotleba, Banská Bystrica
c/a
Agrovíno Čebovce, Čebovce