3Obo/14/2016

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 21.06.2016 09:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Jana Zemaníková
Členovia senátu: JUDr. Katarína Pramuková,
Mgr. Ľubomíra Kúdelová


Účastníci:
1/ Ing. Zuzana Jojičová, Bratislava
2/ Goran Jojič, Vranič, Srbská republika
c/a
JUDr. Anton Tichý, Pezinok
o vylúčenie veci z konkurznej podstaty