3Obo/14/2014

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 27.05.2015 09:40
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Ľubomíra Kúdelová
Členovia senátu: JUDr. Jana Zemaníková
JUDr. Katarína Pramuková


Účastníci:
SR - Krajský súd v Bratislave, Justičná pokladnica, Bratislava
c/a
JUDr. Dašena Gombíková - SKP G. Jozefčiak - JOVOS, Žilina
o určenie právneho dôvodu, výšky a poradia pohľadávky