3Obo/12/2014

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 22.07.2015 10:20
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: Mgr. Ľubomíra Kúdelová

Členovia senátu: JUDr. Jana Zemaníková
JUDr. Katarína Pramuková


Účastníci:
JUDr. Juraj Gavalčin, SKP úpadcu Detes trade, a. s., Košice
c/a
DAMAX s.r .o., Prešov a spol.
o určenie vlastníckeho práva