3Obo/112/2011

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 27.11.2012 08:55
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Jana Zemaníková
Členovia senátu: Mgr. Ľubomíra Kúdelová
JUDr. Gabriela Mederová


Účastníci:
Bytové družstvo Petržalka, Bratislava
c/a
1/ RNDr. Ladislav Čeplík, Bratislava
2/ Ing. Ivan Čigáš, Bratislava
3/ Ing. Štefan Kondráš, PhD., Bratislava
4/ Beáta Puškášová, Bratislava
5/ Dr. Ing. Peter Schlosser, Bratislava
6/ Ing. Ivan Žák, Bratislava