3Obo/110/2011

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 09.10.2012 09:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Jana Zemaníková
Členovia senátu: JUDr. Peter Dukes
Mgr. Ľubomíra Kúdelová


Účastníci:
Ing. Pavol Lörinc, Šahy-Preseľany nad Ipľom
1/ JUDr. Alena Gregušová, Nitra
2/ Karol Tóth, Šahy-Preseľany nad Ipľom
3/ Edita Tóthová, Šahy-Preseľany nad Ipľom