3Obo/107/2011

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 25.09.2012 09:30
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Peter Dukes
Členovia senátu: JUDr. Jana Zemaníková
Mgr. Ľubomíra Kúdelová


Účastníci:
Slovenská konsolidačná, a. s., Bratislava
c/a
JUDr. Ján Goga Ferko, SKPÚ Jozef Piller EKA, Prešov