3Obo/106/2011

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 26.02.2013 09:15
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: Mgr. Ľubomíra Kúdelová
Členovia senátu: JUDr. Jana Zemaníková
JUDr. Peter Dukes


Účastníci:
GOLDEN NECTAR–SLOVAKIA, s.r.o., Ipeľský Sokolec
c/a
1/ Spolok včelárov Slovenska, Trstená
2/ Ing. Ján Hájek, Nové Zámky