3Obo/10/2015

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 27.10.2015 09:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Jana Zemaníková
Členovia senátu: JUDr. Katarína Pramuková,
Mgr. Ľubomíra Kúdelová


Účastníci:
Credit Clearing Center, a. s., Nitra
c/a
Jozef Krištof, Nové Zámky a spol.
o zaplatenie 537 572,29 eur s príslušenstvom