3Obo/10/2013

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 17.12.2013 09:50
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUD. Jana Zemaníková
Členovia senátu: Mgr. Ľubomíra Kúdelová
JUDr. Katarína Pramuková


Účastníci:
TT – KOMFORT, s. r. o., Trnava
c/a
JUDr. Dušan Pohovej – SKPÚ TAZ, a. s. v likvidácii,Trnava