3Obo 90/2011

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 31.10.2012 09:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Jana Zemaníková
Členovia senátu: JUDr. Peter Dukes
Mgr. Ľubomíra Kúdelová


Účastníci:
AGRO TRADE & CONSULTING, s. r. o.
c/a
Ján Kotrady a spol.