3Obo 73/2012

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 10.02.2015 09:30
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: Mgr. Ľubomíra Kúdelová
Členovia senátu: JUDr. Jana Zemaníková
JUDr. Katarína Pramuková


Účastníci:
CANDELAR LIMITED, Pelipar House, l st Floor 9, Cloak Lane, Londýn, Veľká Británia
c/a
Slovak Telekom, a.s., Nám. Slobody 6, Bratislava