3Obo 44/2011

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Pojednávanie
Termín: 23.10.2012 09:15
Miesto pojednávania:
Predseda senátu: Mgr. Ľubomíra Kúdelová
Členovia senátu: JUDr. Jana Zemaníková
JUDr. Gabriela Mederová


Účastníci:
UniCredit Bank Slovakia, a. s., Bratislava
c/a
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s, Bratislava