3Obdo/75/2014

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 15.12.2015 10:30
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Jana Zemaníková
Členovia senátu: JUDr. Katarína Pramuková,
Mgr. Ľubomíra Kúdelová


Účastníci:
G-Kontakt spol. s r. o., Rimavská Sobota
c/a
Obec Rimavská Seč
o zaplatenie 11 288,32 eur s príslušenstvom