3Obdo/61/2016

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 30.11.2016 09:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Katarína Pramuková
Členovia senátu: JUDr. Jana Zemaníková,
Mgr. Ľubomíra Kúdelová


Účastníci:
Zdenko Beljanský SORČ, Prievidza
c/a
Mesto Prievidza
o zaplatenie 7 404,50 eur s príslušenstvom