3Obdo/58/2014

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 27.10.2015 09:05
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Jana Zemaníková
Členovia senátu: JUDr. Katarína Pramuková,
Mgr. Ľubomíra Kúdelová


Účastníci:
Bourbon Automotive Plastics Dolný Kubín, s. r. o., Dolný Kubín
c/a
HMG Recovery, k. s., Bratislava
o žalobe na vylúčenie vecí zo súpisu vo vedľajšom konkurznom konaní