3Obdo/55/2013

Kolégium: Obchodnoprávne
Forma pojednávania: Vyhlásenie rozhodnutia
Termín: 09.09.2014 10:00
Miesto pojednávania: Námestie SNP č.28, Bratislava, miestnosť P20, 2. poschodie
Predseda senátu: JUDr. Zemaníková
Členovia senátu: Mgr. Kúdelová
JUDr. Pramuková


Účastníci:
Poľnohospodárske družstvo podielnikov v Spišskej Teplici

c/a

EMATECH s. r. o., Radošina

o dodanie tovaru